sòng bạc ở việt nam website chính thức

Phòng quản lý đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ 

1.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo trung cấp, cao đẳng chính quy và hợp tác quốc tế về đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo chính quy, công tác khảo thí và hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định hiện hành; tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

1.3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi ThịLệ

Trưởng phòng

2

Trần Thị ThanhTâm

Phó Trưởng phòng

3

Dương HồngVinh

GV kiêm nhiệm

4

Hồ BíchThảo

GV kiêm nhiệm

5

Văn Thị DiệuLinh

GV kiêm nhiệm

6

Trần Thị YếnLinh

Chuyên viên

7

Dương Thị ÁnhNguyệt

Chuyên viên