sòng bạc ở việt nam website chính thức

Đào tạo

Danh sách thi giữa kì HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn VH)
date 15/03/2024
Danh sách thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)
date 29/01/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)
date 29/01/2024
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và phát bằng cao đẳng khóa 15
date 26/01/2024
Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17, K16, K15 & TC9+) (Lần 2)
date 23/01/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (Lần 2)
date 23/01/2024
Kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Tháng 1/2024
date 23/01/2024
Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 3 - NH 2023-2024
date 16/01/2024