sòng bạc ở việt nam website chính thức

Nghiên cứu

Bản tin khoa học số 56

STT

BÀI VIẾT

 

TÁC GIẢ

1

THƯ CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022

TS. Đinh Văn Tuyên

2

NÂNG CAO VĂN HÓA VÀ NIỀM TIN CHÍNH TRỊ CHO THẾ HỆ TRẺ – YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG  TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ThS. Lê Đức Doanh

 ThS. Hồ Công Huân

3

CHỮ “CẦN” TRONG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC VẬN DỤNG TẠI sòng bạc ở việt nam

ThS. Phạm Thị Ngọc Liên

4

VẬN DỤNG PHƯƠG PHÁP DẠY HỌC THEO NHÓM VÀO GIẢNG DẠY MÔN HỌC CHÍNH TRỊ TẠI sòng bạc ở việt nam

TS. Phạm Thị Hoa

5

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA sòng bạc ở việt nam

ThS. Trần Đình Bình

6

VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

 NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU SAU TỐT NGHIỆP TẠI sòng bạc ở việt nam

ThS. Trần Thị Ngọc Duy

7

HỆ SINH THÁI LOGISTICS – ĐỘT PHÁ CỦA LAZADA VIỆT NAM

 

ThS. Hoàng Hà Tiên

8

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

TS. Đặng Xuân Trường

9

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG – THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGÔ

TS. Ngô Thị Hoài Nam

10

BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY LẮP DỞ DANG

ThS. Phạm Thị Thanh Son

11

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ThS. Phan Thị Mỹ Ngần

ThS. Nguyễn Thị Huyền

12

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL VÀO GIẢNG DẠY PHÂN TỔ THỐNG KÊ

ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

13

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO

CN. Nguyễn Thị Tâm

14

MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT sòng bạc ở việt nam

ThS. Dương Thị Nghĩa

15

GIẢNG DẠY KỸ NĂNG GIAO TIẾP - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ThS. Nguyễn Thị Tâm

16

HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

ThS. Hoàng Thị Thanh Nguyệt