sòng bạc ở việt nam website chính thức

Kế hoạch Thi

Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)
date 29/01/2024
Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (Lần 2)
date 23/01/2024
Thông báo phúc khảo bài thi HK1, 2023-2024 (K16, K17, TC9+)
date 29/12/2023
Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+)
date 21/11/2023
Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17)
date 20/11/2023
Thông báo phúc khảo HK1, 2023-2024 (K15)
date 02/10/2023
Kế hoạch bố trí lịch thi KTTP HK1, 2023-2024 Đợt 1
date 07/09/2023