sòng bạc ở việt nam website chính thức

DS: SBD-Phòng Thi

Danh sách thi giữa kì HK2, 2023-2024 (TC9+) - (môn VH)
date 15/03/2024
Danh sách thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)
date 29/01/2024
Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17, K16, K15 & TC9+) (Lần 2)
date 23/01/2024
Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 3 - NH 2023-2024
date 16/01/2024
Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K16 & TC9+) (có điều chỉnh)
date 12/12/2023
Danh sách thi KTHP HK1, 2023-2024 (K17)
date 29/11/2023
Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 2 - NH 2023-2024
date 15/11/2023
Danh sách thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra, Đợt 1 - NH 2023-2024
date 19/09/2023