sòng bạc ở việt nam website chính thức

Tổ chức

Đảng bộ

BCH ĐẢNG BỘ

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

Đ/c Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủyPhụ trách công tác chung của Đảng  và trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn (kế hoạch, tổ chức đào tạo); Theo dõi, chỉ đạo Chi bộ Đào tạo và chi bộ 5 khoa: Quản trị kinh doanh, Thương mại - Du lịch, Kế toán - Tài chính, Khoa học cơ bản, Ngoại ngữ.Điện thoại: 0236.3759881 (Line 119)
Đ/c  Trần Văn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy

Phụ trách công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Theo dõi, chỉ đạo Chi bộ Tổ chức - Tài chính- Quản trị.

Điện thoại: 0236.3662069 (Line 118)
Đ/c  Võ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phụ trách công tác kiểm tra Đảng và và trực tiếp phụ trách chính quyền.

Điện thoại: 0236.3813919 (Line 121)
Đ/c Nguyễn Quý Nhẫn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Phụ trách công tác Công đoàn của Trường và công tác nghiên cứu khoa học.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 135)
Đ/c  Đặng Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Bí thư Chi bộ Khoa học, Khảo thí và Bồi dưỡng; Theo dõi, chỉ đạo công tác Đoàn, công tác tuyên giáo, dân vận và công tác đảng vụ.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 128)
Đ/c  Phan Đức Hậu - Đảng ủy viênPhụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường, phụ trách công tác hành chính của Đảng bộ.Điện thoại: 0236.3759580 (Line 124)
Đ/c  Hồ Công Huân - Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ khoa Ngoại ngữ Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên của khoa Ngoại ngữ. 

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 129)
Đ/c  Nguyễn Mạnh Công - Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ Tổ chức- Tài chính - Quản trị; Phụ trách công tác an ninh nội bộ của Trường khối cán bộ viên chức.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 124)
Đ/c  Bùi Thị Lệ - Đảng ủy viênBí thư Chi bộ Đào tạo; Phụ trách công tác an ninh nội bộ của Trường khối sinh viên.Điện thoại: 0236.3759580 (Line 138)
Đ/c  Tống Phước Phong - Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh; Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên của khoa Quản trị kinh doanh.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 101)
Đ/c  Lê Đức Doanh - Đảng ủy viênBí thư Chi bộ khoa Khoa học cơ bản; Phụ trách công tác phong trào thể dục thể thao của Trường.Điện thoại: 0236.3759580 (Line 129)
Đ/c Nguyễn Đức Phổ - Đảng ủy viên

Phụ trách công tác tài chính.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 137)
Đ/c Trương Thị Thanh Thủy - Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ khoa Thương mại-Du lịch; Phụ trách công tác phát triển Đảng sinh viên của khoa Thương mại - Du lịch.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 104)