sòng bạc ở việt nam website chính thức

Tổ chức

Công đoàn

BCH CÔNG ĐOÀN

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

Đ/c Nguyễn Quý Nhẫn - Chủ tịchPhụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ.Điện thoại: 0236.3759580 (Line 135)
Đ/c Lê Đức Doanh - Phó chủ tịch

Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác phong trào; theo dõi, chỉ đạo Công đoàn bộ phận 5 khoa. 

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 129)
Đ/c Đặng Thị Tường Vy - UV Ban Thường vụ

Phụ trách công tác Nữ công, công tác chính sách và đời sống của Công đoàn; Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các Công đoàn bộ phận thuộc khối hành chính.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 135)
Đ/c Hồ Thị Thùy Linh - UV Ban Chấp hành, Chủ nhiệm UBKT

Phụ trách công tác kiểm tra, công tác xã hội - từ thiện, tham gia công tác chính sách và đời sống, công tác Nữ công của CĐCS. 

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 109)

Đ/c Dương Hồng Vinh - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP Đào tạo. Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP Đào tạo.

 

Phụ trách công tác văn phòng: Lưu trữ, bảo quản các văn bản, tài liệu, trang thiết bị của Công đoàn; tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và lưu trữ thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính và công tác Công đoàn; Chuẩn bị dự thảo chương trình công tác hàng quý của BCH, thực hiện Thông báo kết luận giao ban của Công đoàn; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BTV, BCH Công đoàn. 

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 138)
Đ/c Phan Thị Mỹ Ngần - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP Tổ chức - Tài chính - Quản trị. Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP Tổ chức - Tài chính - Quản trị

Tham gia công tác Nữ công, công tác phong trào của CĐCS.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 137)
Đ/c Hoàng Tiến Dũng - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Khoa học cơ bản. Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa KHCB

Phụ trách hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CĐCS.

 

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 129)
Đ/c Lương Phan Đình Phong - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Thương mại - Du lịch

Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa TMDL, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác thi đua của CĐCS.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 104)
Đ/c Nguyễn Văn Hà - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP Khoa học, Khảo thí và Bồi Dưỡng

Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP Khoa học, Khảo thí và Bồi Dưỡng, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CĐCS.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 133)
Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Quản trị kinh doanh

Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa Quản trị kinh doanh; tham gia công tác chính sách và đời sống, công tác Nữ công của CĐCS.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 101)
Đ/c Hoàng Thị Thắm - UV Ban Chấp hành: Chủ tịch CĐBP khoa Kế toán - Tài chính

Trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của CĐBP khoa Kế toán - Tài chính; phụ trách công tác tài chính, tham gia công tác thi đua của CĐCS.

Điện thoại: 0236.3759580 (Line 109)