Công bố quyết định bổ nhiệm CBQL

Sáng 16-2, sòng bạc ở việt nam tổ chức công bố Quyết định thành lập các đơn vị và bổ nhiệm Cán bộ quản lý.

Tại buổi công bố quyết định này, Hiệu trưởng sòng bạc ở việt nam quyết định thành lập phòng Quản lý đào tạo và bổ nhiệm TS. Bùi Thị Lệ giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đào tạo; bổ nhiệm ThS. Trần Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo; quyết định thành lập phòng Công tác học sinh sinh viên và giao cô Võ Thị Phương Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công tác học sinh sinh viên; quyết định thành lập phòng Quản trị cơ sở vật chất và bổ nhiệm ThS. Hoàng Trung Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị cơ sở vật chất; quyết định thành lập phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, giao TS. Nguyễn Quý Nhẫn - Phó Hiệu trưởng kiêm phụ trách phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Tường Vy - giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng; bổ nhiệm TS. Đặng Xuân Trường giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành chính, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Mạnh Công giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính; quyết định thành lập Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Hà giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm ThS. Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo bồi dưỡng; quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin, Tư liệu, Thư viện và bổ nhiệm ThS. Lê Trần Thanh Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tư liệu, Thư viện; quyết định thành lập khoa Quản trị kinh doanh và bổ nhiệm TS. Tống Phước Phong giữ chức vụ Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, bổ nhiệm ThS. Hoàng Công Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, bổ nhiệm ThS. Lê Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp thuộc khoa Quản trị kinh doanh, bổ nhiệm ThS. Đặng Thị Thanh Tú giữ chức vụ Trưởng bộ môn Marketing thuộc khoa Quản trị kinh doanh, bổ nhiệm TS. Nguyễn Tiến Đà giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kinh doanh thương mại thuộc khoa Quản trị kinh doanh; quyết định thành lập khoa Du lịch và giao ThS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Du lịch, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Oanh Kiều giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Du lịch, bổ nhiệm ThS. Văn Thị Ngọc Bình giữ chức vụ Trưởng bộ môn Lữ hành - Hướng dẫn thuộc khoa Du lịch, bổ nhiệm ThS. Đỗ Thị Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng bộ môn Khách sạn - Nhà hàng thuộc khoa Du lịch; quyết định đổi tên Bộ môn Tiếng anh cơ bản thuộc khoa Ngoại ngữ thành Bộ môn Ngoại ngữ cơ bản thuộc khoa Ngoại ngữ và bổ nhiệm cô Ngô Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ cơ bản thuộc khoa Ngoại ngữ; ngoài ra nhà trường còn công bố các quyết định điều chuyển, thôi giữ chức vụ quản lý đối với viên chức.

TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm CBQL

Phát biểu giao nhiệm vụ, TS. Võ Hồng Sơn - Hiệu trưởng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều chuyển và mong rằng các đồng chí với kinh nghiệm thực tiễn sẽ phát huy hết năng lực, luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhà trường đã tin tưởng và giao phó.