Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 15 và khoá cũ đợt 1 năm 2024

1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt này: sinh viên xem tại đây ; Sinh viên lưu ý kiểm tra thông tin HỌ TÊN, NGÀY SINH, GIỚI TÍNH thật chính xác để phục vụ in bằng tốt nghiệp

2. Danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp đợt này: sinh viên xem tại đây

3. Dữ liệu điểm chi tiết của từng sinh viên xét tốt nghiệp đợt này

Thời hạn sinh viên kiểm tra và phản hồi ý kiến (nếu có) Cô Diệu Linh (Phòng Đào tạo, điện thoại: 0905 011 082) đến hết ngày 25/2/2024. Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo sẽ sử dụng thông tin trên thực hiện thủ tục in bằng tốt nghiệp.

 

Trân trọng./.