Sơ đồ và vị trí chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và phát bằng cao đẳng Khóa 15 niên khóa 2021-2024

  1. Sơ đồ vị trí chỗ ngồi 
  2. Thứ tự lên nhận bằng tốt nghiệp
File đính kèm
Tập tin: Sơ đồ và vị trí chỗ ngồi
Tập tin: Thứ tự lên nhận bằng