Danh sách SV khóa 15 đạt danh hiệu thi đua toàn khóa và danh sách HSSV các khóa đạt học bổng KKHT HK1 (2023-2024)

  1. Danh sách SV khóa 15 đạt danh hiệu thi đua toàn khóa 
  2. Danh sách HSSV khóa 15, 16, 17 và TC42 nhận học bổng KKHT HK1 (2023-2024)

Sinh viên kiểm tra danh sách và phản hồi ý kiến (nếu có) tại phòng Đào tạo (BP Công tác SV). Thời hạn phản hồi đến hết ngày 27/02/2024. Sau thời gian trên SV có ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết. 

  • Thi đua toàn khóa liên hệ cô Nguyệt (SĐT 0938275122)
  • Học bổng liên hệ cô Vân (SĐT 0983323825).