sòng bạc ở việt nam website chính thức

Lịch sử và thành tích

sòng bạc ở việt nam tiền thân là Trường Nghiệp vụ Thương nghiệp Trung -Trung Bộ, được thành lập ngày 27/3/1973 thuộc Ban Kinh tế Khu V, đóng tại xã Nước Oa, huyện Trà My, nay là huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29/3/1975 thành phố Đà Nẵng được hoàn toàn giải phóng, Trường về tiếp quản khu gia binh ngụy tại Bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng.

Ngày 15/01/1977, Bộ Nội thương có quyết định số 07NT/QĐ1 tiếp nhận và nâng cấp trường thành Trường Trung học Thương nghiệp Đà Nẵng trực thuộc Bộ.

Ngày 24/11/1990 Bộ Thương mại và Du lịch có quyết định số 1101/QĐ1 đổi tên thành Trường Trung học Thương mại TWII và quy định chức năng, nhiệm vụ của trường. Nhiệm vụ của trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên thương mại cho khu vực miền Trung và Tây nguyên và nhu cầu lao động cho xã hội trong cả nước.

Ngày 26/06/2006 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 3167/QĐ-BGĐ&ĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Thương mại, trên cơ sở Trường Trung học Thương mại TWII với những nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo nguồn nhân lực cho cả nước, đặc biệt là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trên 60.000 học sinh, sinh viên bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và nghề đối với cán bộ, nhân viên phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành và xã hội, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, uy tín của nhà trường ngày càng được nâng lên.

Những thành tích đạt được trong 50 năm qua

        - Huân chương Độc lập hạng Ba

        - Huân chương Lao động hạng Nhất

        - Huân chương Lao động hạng Nhì

        - Huân chương Lao động hạng Ba

        - Cờ thi đua Chính phủ

        - Cờ thi đua Bộ Công Thương

        - Cờ thi đua UBND Thành phố Đà Nẵng

        - Bằng khen của Chính phủ

        - Bằng khen của Bộ Giáo dục-Đào tạo

        - Bằng khen của Bộ Công Thương

        - Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng