Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)

Phòng TT,KT&ĐBCL thông báo Kế hoạch bố trí lịch thi KTMH HK1, 2023-2024 (42QH1.2)

Xem file đính kèm.

* Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Linh (SĐT, Zalo: 0905.926.015) phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 3 khu văn phòng) trước 17g00 17/01/2024.

File đính kèm
Tập tin: Kế hoạch bố trí lịch thi KTHP HK1, 2023-2024 (42QH1.2)